ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

  • 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • โทรศัพท์ : 0 2281 1944
  • มือถือ : 083-4944241
  • ชำระเงินผ่าน

  • 116-213387-6